หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

เหงือกปลาหมอ

 
ชื่อวงศ์ :
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Acanthus ebracteatus Vahl
 
ชื่อพื้นเมือง :
เหงือกปลาหมอ
 
ชื่อไทย :
เหงือกปลาหมอ
 
สถานที่พบ :
บ้านวังชมภู / บ้านอิงดอย

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน