หน้าแรก | ค้นหาข้อมูล | ฐานข้อมูลทั้งหมด | รายงานฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

ฟ้าทะลายโจร

 
ชื่อวงศ์ :
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
 
ชื่อพื้นเมือง :
ฟ้าทะลายโจร
 
ชื่อไทย :
ฟ้าทะลายโจร
 
สถานที่พบ :
บ้านร่องบอน / บ้านวังชมภู / บ้านอิงดอย / บ้านฝั่งตื้น

Biodiversity CRRU © 2018 All rights reserved.
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน